Visie

Als leidraad hanteert de Utrechtse Vrouwenvoetbal Academie de visie op voetbal en de visie op leren voetballen conform de visie van de KNVB. De UVVA zal de ontwikkeling van de spelershandelingen (met en zonder bal) als onderdeel integreren in het totaalpakket. Spelershandelingen met bal worden in de volksmond ook wel “techniek” genoemd. Dit zegt dus iets over de technische vaardigheden van het individu. De ontwikkeling van de technische vaardigheden van het individu zal onlosmakelijk worden gekoppeld aan het vergroten van het inzicht (herkennen van spelsituaties en betere keuzes maken binnen het team) zodat het spel voetbal optimaal kan worden gespeeld én beleefd. Alleen techniek is dus niet voldoende, maar uiteindelijk gezamenlijk komen tot oplossingen levert uiteindelijk op dat iedere speelster beter gaat voetballen.

Voetballen leer je door te voetballen en door vereenvoudigen van het spel voetbal. Vereenvoudigen van voetbal – wat in de regel tijdens de trainingen aan de orde zal zijn – betekent; minder speelsters, aangepaste afmetingen van de speelruimte en eventueel aangepaste regels, afhankelijk van de gekozen doelstelling per trainingsmoment.

Door deze manier van trainen worden speelsters veelal in wedstrijdechte situaties geplaatst en gaan ze deze vaker en sneller herkennen.  Hierdoor leren zij om op de training en in de wedstrijd (nog) betere keuzes te maken. Betere keuzes leidt uiteindelijk tot het vergroten van de  mogelijkheden om doelpunten te maken, maar ook om doelpunten te voorkomen. De individuele speelster ontwikkelt zich (nog) beter en de speelsters binnen het team leren (nog) beter gezamenlijk de spelbedoeling te realiseren, anders gezegd; het winnen van de wedstrijd.

En zo wint iedereen……..

 

 

Comments are closed.