UVVA bij jouw club

Verenigingen die interesse hebben om trainingen van de Utrechtse Vrouwenvoetbal Academie (UVVA) op hun complex te laten plaatsvinden, kunnen dit kenbaar maken door een email te sturen aan info@uvva.nl. Het organiseren van een introductiedag is een uitstekend middel om eventuele belangstelling onder potentiële deelneemsters te peilen.

Het doel van de introductiedag is om kennis te maken met de organiserende vereniging en de UVVA. Tevens kunnen verenigingen activiteiten van de UVVA in clusterverband organiseren, anders gezegd; in gezamenlijk overleg, per toerbeurt,  als organiserende vereniging optreden.

Zodra de introductiedag is vastgelegd en de inschrijving is geopend, kunnen speelsters hun interesse kenbaar maken door het invullen van het inschrijffomulier.

Voorafgaand aan de geplande introductiedag ontvangen de deelneemsters informatie over deze dag, zoals programma, tijdstip en wat mee te nemen.

Deelname aan de introductiedag is geheel kosteloos.

Comments are closed.