Talenten Academie

UVVA-Talentenacademie

De speelster die deelneemt aan activiteiten van de UVVA-Voetbalacademie én (mede) op basis van haar voetbalvaardigheden in positieve zin opvalt, maakt kans om in aanmerking te komen voor de UVVA-Talentenacademie (vanaf MD-categorie).

De betreffende speelster ontvangt dan hierover persoonlijk bericht. Indien zij hiermee instemt,dan betekent dit, dat zij in principe vanaf dat moment naast – of in plaats van – de reguliere trainingen van de UVVA-Voetbalacademie, deel uitmaakt van de UVVA-Talentenacademie.

Het programma van de UVVA-Talentenacademie zal nog door de organisatie worden samengesteld.

UVVA-Talentenacademie en club

Uitgangspunt is dat deelname aan activiteiten van de Talentenacademie niet mogen botsen met de reguliere clubactiviteiten van de deelneemster.

In voorkomende gevallen dient de betreffende speelster hierover goede afspraken te maken met haar club. In goed overleg is veel mogelijk.

De activiteiten van de Utrechtse Vrouwenvoetbal Academie dienen als aanvulling op de reguliere clubactiviteiten en niet in plaats van…

UVVA-Talentenacademie en KNVB

Het bovenstaande is ook van toepassing op de speelster die door de KNVB is geselecteerd, waarbij het uitgangspunt is dat KNVB activiteiten te allen tijde voorrang hebben op activiteiten van de UVVA-Talentenacademie.
foto Klaas Gabriella Marvin

Comments are closed.